najem okazjonalny zaletykoszty notarialne

Najem okazjonalny wady i zalety

Najem okazjonalny jest niewątpliwie bardziej korzystny dla właścicieli lokali mieszkalnych niż lokatorów.Daje właścicielowi możliwość łatwiejszej eksmisji nieuczciwego lokatora.Pozwala ominąć procedurę uzyskania wyroku eksmisyjnego i zwrócenie się do komornika w celu usunięcia uciążliwego lokatora.

Najem okazjonalny nakłada obowiązek na najemce  złożenia przed notariuszem oświadczenia o poddaniu się dobrowolnej eksmisji z lokalu i obciąża go kosztami notarialnymi (maksymalnie 1/10 minimalnego wynagrodzenia za prace).Daje też możliwość uzależnienia zawarcia umowy najmu od wpłacenia kaucji(Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za lokal według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego).Jest to niedogodność i obciążenie finansowe dla najemcy.

Najem okazjonalny nakłada obowiązek na właściciela lokalu mieszkalnego zgłoszenia umowy najmu do urzędu skarbowego.Najważniejszą zaletą z punktu widzenia właściciela lokalu mieszkalnego jest fakt że do najmu okazjonalnego w zasadzie nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.